„50 twarzy popkultury” – IV tom serii „Perspektywy ponowoczesności”

„50 twarzy popkultury” – IV tom serii „Perspektywy ponowoczesności”

On

Książka „50 twarzy popkultury” pod redakcją Kseni Olkusz jest czwartym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności” – i zarazem pierwszą tak obszerną polską pracą zbiorową proponującą namysł nad kulturą popularną rozumianą nie jako zjawisko osobne, rozpatrywane z zaangażowanej perspektywy fana, lecz jako „wszechkulturę”, dekonstruującą…

X – Antologia opowiadań fantastycznych

X – Antologia opowiadań fantastycznych

On

Po dwóch latach wytężonej pracy ukazała się X. Antologia opowiadań fantastycznych pod redakcją Adama Podlewskiego,  będąca uczczeniem dziesięciolecia powstania magazynu „Creatio Fantastica”, a zarazem otwarciem nowej serii wydawniczej pod oficjalnym patronatem czasopisma: Creatio Continua. Nie brakuje w niej akcentów związanych z grozą.