Koncepcja człowieka i społeczeństwa w myśli filozoficznej Juliana Ochorowicza

Taki tytuł nosi najnowsza książka Black Antlers, oficyny znanej z wydawnictw poświęconych zachodniej myśli ezoterycznej. Anna Adamus-Matuszyńska przypomina współczesnym czytelnikom niesamowitą postać polskiego pozytywizmu – Juliana Ochorowicza.

Anna Mikołejko pisze we wstępie do książki:
Bezkompromisowość Ochorowicza, a równocześnie odwaga zmierzenia się z problemami, których oficjalna nauka często programowo nie zamierzała dostrzec lub nie szczędziła sił, by je zdeprecjonować i wykluczyć z życia społecznego, sprawiły, iż dorobek tego badacza jest ciągle zbyt mało znany i rozpoznany, choć w literaturze jemu poświęconej, oprócz tekstów czasami zbyt powierzchownych, a czasami krzywdzących i stronniczych, można również znaleźć prace tak poważnych autorów akademickiego nurtu jak Barbara Skarga, Leszek Gawor, Stanisław Jedynak czy Włodzimierz Tyburski. Nie udało im się jednak – jak dotąd – przezwyciężyć ukształtowanego przed wiekiem obrazu badacza w najlepszym przypadku omamionego prestidigitatorskimi sztuczkami mediów. Książka Anny Adamus-Matuszyńskiej pozwala więc mieć nadzieję, że będzie kolejnym krokiem, który w stulecie śmierci Ochorowicza przyczyni się do przywrócenia należnego mu miejsca.

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jedynak, prof. dr hab. Józef Bańka
Korekta merytoryczna: Zbigniew Łagosz
Projekt okładki: Malwina Kuna Mieczkowska (ilustracja), Artur Mieczkowski

Książkę można zakupić w SKLEPIE WYDAWNICTWA.

SPIS TREŚCI:
Julian Ochorowicz wobec prawd nieznanych – Anna Mikołejko
Wstęp
Rozdział I
Pozytywistyczne inspiracje w myśli filozoficznej Juliana  Ochorowicza
1.1. Teoretyczne związki Ochorowicza  z europejską myślą filozoficzną
1.2. Tradycje polskiej myśli filozoficznej w pracach Juliana Ochorowicza
1.3. Ochorowicz i „pozytywizm warszawski”
Rozdział II
Podstawowe założenia filozoficzne koncepcji Ochorowicza
2.1. Rozumienie nauki, filozofii, stosunku filozofii do nauk szczegółowych
2.2. Naturalistyczna interpretacja świata przyrody
Rozdział III
Rekonstrukcja koncepcji człowieka w pracach Juliana Ochorowicza
3.1. Człowiek – podmiotem i przedmiotem poznania
3.2. Koncepcja człowieka, a psychologia
3.3. Koncepcja człowieka, a myśl etyczna
3.4. Koncepcja człowieka, a pedagogika społeczna
3.5. Koncepcja człowieka, a koncepcja społeczeństwa
Rozdział IV
Kim jest człowiek – refleksje podsumowujące
4.1. Psychologiczna wizja człowieka w pracach   Juliana Ochorowicza
4.2. Recepcja idei Ochorowicza w polskiej myśli filozoficznej i psychologicznej
4.3. Rezonans idei polskiego pozytywisty w Europie Zachodniej
Posłowie, czyli dlaczego Julian Ochorowicz  na pewno okultystą nie był
Bibliografia


News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code