Koncepcja człowieka i społeczeństwa w myśli filozoficznej Juliana Ochorowicza

Taki tytuł nosi najnowsza książka Black Antlers, oficyny znanej z wydawnictw poświęconych zachodniej myśli ezoterycznej. Anna Adamus-Matuszyńska przypomina współczesnym czytelnikom niesamowitą postać polskiego pozytywizmu – Juliana Ochorowicza.

Anna Mikołejko pisze we wstępie do książki:
Bezkompromisowość Ochorowicza, a równocześnie odwaga zmierzenia się z problemami, których oficjalna nauka często programowo nie zamierzała dostrzec lub nie szczędziła sił, by je zdeprecjonować i wykluczyć z życia społecznego, sprawiły, iż dorobek tego badacza jest ciągle zbyt mało znany i rozpoznany, choć w literaturze jemu poświęconej, oprócz tekstów czasami zbyt powierzchownych, a czasami krzywdzących i stronniczych, można również znaleźć prace tak poważnych autorów akademickiego nurtu jak Barbara Skarga, Leszek Gawor, Stanisław Jedynak czy Włodzimierz Tyburski. Nie udało im się jednak – jak dotąd – przezwyciężyć ukształtowanego przed wiekiem obrazu badacza w najlepszym przypadku omamionego prestidigitatorskimi sztuczkami mediów. Książka Anny Adamus-Matuszyńskiej pozwala więc mieć nadzieję, że będzie kolejnym krokiem, który w stulecie śmierci Ochorowicza przyczyni się do przywrócenia należnego mu miejsca.

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jedynak, prof. dr hab. Józef Bańka
Korekta merytoryczna: Zbigniew Łagosz
Projekt okładki: Malwina Kuna Mieczkowska (ilustracja), Artur Mieczkowski

Książkę można zakupić w SKLEPIE WYDAWNICTWA.

SPIS TREŚCI:
Julian Ochorowicz wobec prawd nieznanych – Anna Mikołejko
Wstęp
Rozdział I
Pozytywistyczne inspiracje w myśli filozoficznej Juliana  Ochorowicza
1.1. Teoretyczne związki Ochorowicza  z europejską myślą filozoficzną
1.2. Tradycje polskiej myśli filozoficznej w pracach Juliana Ochorowicza
1.3. Ochorowicz i „pozytywizm warszawski”
Rozdział II
Podstawowe założenia filozoficzne koncepcji Ochorowicza
2.1. Rozumienie nauki, filozofii, stosunku filozofii do nauk szczegółowych
2.2. Naturalistyczna interpretacja świata przyrody
Rozdział III
Rekonstrukcja koncepcji człowieka w pracach Juliana Ochorowicza
3.1. Człowiek – podmiotem i przedmiotem poznania
3.2. Koncepcja człowieka, a psychologia
3.3. Koncepcja człowieka, a myśl etyczna
3.4. Koncepcja człowieka, a pedagogika społeczna
3.5. Koncepcja człowieka, a koncepcja społeczeństwa
Rozdział IV
Kim jest człowiek – refleksje podsumowujące
4.1. Psychologiczna wizja człowieka w pracach   Juliana Ochorowicza
4.2. Recepcja idei Ochorowicza w polskiej myśli filozoficznej i psychologicznej
4.3. Rezonans idei polskiego pozytywisty w Europie Zachodniej
Posłowie, czyli dlaczego Julian Ochorowicz  na pewno okultystą nie był
Bibliografia


News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code